கேரளாவில் வெள்ள பாதிப்புக்குள்ளான பல்வேறு இடங்களில் ஈஷா நடமாடும் மருத்துவமனைகள்

ஈஷா நடமாடும் மருத்துவமனைகள் கேரளாவில் வெள்ள பாதிப்புக்குள்ளான பல்வேறு இடங்களில் மக்களை சந்தித்துC, சிகிச்சைகளையும் மருந்துப் பொருட்களையும் வழங்கி வருகிறது.

இந்த முயற்சியில் உங்கள் பங்களிப்பும் இருந்திட நீங்கள் விரும்பினால், இங்கே நன்கொடை செய்யலாம்:

isha.co/KeralaRelief-India (India)

isha.co/KeralaRelief-Overseas (Outside India)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *