அரசு சட்டக்கல்லூரி பேராசிரியர் எழுத்துத் தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்புகள் வெளியீடு

அரசு சட்டக்கல்லூரி பேராசிரியர் எழுத்துத் தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்புகள் www.trb.tn.nic.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விடைக் குறிப்புகளில் ஏதேனும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்க விரும்பினால் டிசம்பர் 12க்குள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்கு தெரியப்படுத்தலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாடப்புத்தக ஆதாரங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்; கையேடு ஆதாரங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *