மெஹ்பூபா முஃப்தியின் மகள் அமித் ஷாவுக்கு எழுதிய பகிரங்கக் கடிதம்

மெஹ்பூபா முஃப்தியின் மகள் அமித் ஷாவுக்கு எழுதிய பகிரங்கக் கடிதம் (தமிழில்: ஆர். விஜயசங்கர்) நான் ஏன் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளேன் என்று சிறிது தெளிவு பெறுவதற்காக நான்

Read more