பெண்களுக்கான லைஃப் கோச்சிங் நிறுவனத்தை துவங்கியுள்ள கே.எஸ். ரவிக்குமாரின் மகள் மல்லிகா ரவிக்குமார்

பிரபல இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமாரின் மகள் திருமதி மல்லிகா ரவிக்குமார், பெண்களுக்கான லைஃப் கோச்சிங் நிறுவனத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். இந்த நிறுவனத்தின் நோக்கம் பெண்களுடைய மனதின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம்

Read more