இஞ்சியில் மறைந்திருக்கும் மருத்துவர்கள்!…

நூறு டாக்டர்கள் இருக்காங்க கால் கிலோ இஞ்சியில்… இஞ்சியை கறிக்கு, டீக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்றோம். நோய்களை நீக்குவதில் இஞ்சி – சமையலறை மருத்துவர்! 1. இஞ்சி

Read more