போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு 125.55 கோடி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியீடு

போக்குவரத்துத் துறையில் ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கு 1,093 கோடி வழங்க அரசாணை வெளியீடு : போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஏப்ரல் 2018 முதல் மார்ச் 2019 வரை ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு பணப்பலன்கள்

Read more