ஒரே பிரசவத்தில் 10 குழந்தைகள்: தென்னாப்பிரிக்கா பெண் உலக சாதனை

ஒரே பிரசவத்தில் 10 குழந்தைகள் : தென்னாப்பிரிக்கா பெண் உலக சாதனை தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த 37 வயது பெண் ஒரே பிரசவத்தில் 10 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து உலக

Read more