ஹஜ், உம்ரா செல்லும் பயணிகள் முன் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் – அபூபக்கர் அறிவுறுத்தல்

2021 ஆம் ஆண்டு ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செல்லும் பயணிகள் தனியார் டிராவல்ஸ் ஏஜென்ட் உங்களிடம் முன் பணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என இந்திய ஹஜ்

Read more