முத்தத்தின் வகைகளை இயக்குநருக்கு கற்றுக் கொடுத்த ‘உற்றான்’ நாயகி ஹரிரோஷினி

லிப்லாக் முத்தத்திற்கும் ஸ்மூச் முத்தத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாத இயக்குனர். உற்றான் ஜனவரி 31 வெளியீடு !   சாட் சினிமாஸ் – தயாரித்து இம்மாதம் 31- தேதி

Read more