31-வது நினைவு நாளில் இலட்சிய திமுக தலைவர் , இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் அவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் புகைப்படத்திற்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்

பொன்மனச் செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாளில் இலட்சிய திமுக தலைவர் , இயக்குனர் டி ராஜேந்தர் அவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் புகைப்படத்திற்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *